Abstraktní bavlnkové obrázky 

   
  Materiál a pomůcky:
bílé čtvrtky
bavlnky, nitě, tenké savé provázky

barevné tuše
nůžky

 


Provedení:
- připravit si formát čtvrtky, jaký budete chtít, přepůlit ji, touto technikou vzniknou rovnou dva stejné zrcadlově obrácené obrázky
- ustřihnout kus bavlnky (zhruba 20 cm dlouhý), přepůlený namočit do barevné tuše, konce, za které provázek držíte, zůstanou neobarvené
- mokrý provázek rozprostřít po jedné půlce čtvrtky (různě klikatě, může se křížit, je to jedno), neobarvené konce nechat koukat ze čtvrtky ven
- čtvrtku s bavlnkou přiklopit druhou půlkou papíru, důkladně přitlačit dlaní, chytit vyčnívající konce a různě s nimi škubat, posouvat kolem okraje papíru, nakonec vytáhnout za jeden konec ven
- rozevřít, stejně opakovat s jinými barvami
- dát uschnout, odstřihnout obě poloviny od sebe  

- pokud je bavlnka příliš napuštěná barvou, vzniknou pouze jednolité barevné fleky, mnohem lepší výsledek je až při druhém nebo třetím použití, proto si vedle přeložte ještě jednu "pracovní" čtvrtku, do které výše popsaným způsobem setřete přebytečnou barvu, při druhém pokusu načisto už vzniknou krásné jemné obrázky

Další ukázky: