Noty z CD - emotikony

 

 

 

Materiál a pomůcky:
stará CD
barevné čtvrtky a papíry
pastelky

lihové fixy
štětce
barevná vlna
lepidlo Herkules
umělé stuhy
kokosové vlákno
glitrová lepidla
vázací drát
štípačky
kobercová páska
brožurka "Italské hudební názvosloví"
ukázka notového zápisu skladby

Zadání úkolu:
Víte, jak vypadají noty, podle kterých se hraje třeba na klavír? Toto je notový zápis skladby. Kromě not tam je ještě mnoho jiných popisků. Většina z nich jsou v italštině. Třeba hned na začátku je slovo, které nám říká, jakou náladu skladba má, jestli je pomalá nebo rychlá, ale také jestli se má hrát zasněně, bujaře, nebo smutně. Dnes si každý z vás vyhotoví jednu notičku, která vypadla právě z takové skladby. Já vám přečtu, pro jaké emoce existují v italském hudebním názvosloví výrazy, vy si jeden vyberte a vymyslíte, jak se taková nota asi bude tvářit.

Provedení:
- ukázat dětem notový záznam, a vysvětlit, že každá nota má hlavičku a nožičku, vysvětlit, co jsou tempová označení na začátku skladby
- přečíst vybrané termíny z italského hudebního názvosloví, které se týkají emocí, děti mají za úkol předvádět, jak vypadá člověk ovládaný tou kterou emocí (máte jistotu, že děti slovům rozumí, pokud neví, musíte jim to vysvětlit nebo ještě lépe předvést)
- každý si vybere jeden termín a načrtne si na papír návrhy své noty, ten nejlepší pak začne zpracovávat
- nejdřív k jednomu CD připevnit nožičku - z drátu uštípnout kus dvakrát tak dlouhý, než bude délka nožičky, na něj navléknout jedno CD tak, aby bylo v polovině, drát přehnout a těsně za CD stočit dohromady, přelepit z vnitřní strany (potištěné) kobercovou páskouo proti posunu, nožičku ohnout do požadovaného směru
- začít ztvárňovat hlavičku, nejdřív si připravit to, co bude vloženo mezi obě CD (vlasy, uši ...), použít můžete jakýkoliv materiál, který máte k dispozici, potřít spodní CD vrstvou lepidla, přiložit vlasy a uši, opět dát vrstvu lepidla a přiložit druhé CD, zajistit kolíčky a dát schnout
- zatím vypracovat obličej - některé části vystřihnout z papíru (lepší jsou čtvrtky, nekrabatí se), zbylé domalovat permanentními fixy
- dozdobit glitrovými lepidly a různými doplňky (mašle, vlna)
- nakonec omotat nožičku vlnou, aby nebyl vidět stočený drát, i nožička by měla ladit s celkovým vzhledem, můžete ji prostě jenom omotat, nebo některé části omotat víc a vzniknou boule, nebo nechat na noze viset třásně - jak uznáte za vhodné

- tato práce (viz obrázek nahoře) se dostala až do finále soutěže "Malujeme po síti", kterou pořádá Český rozhlas, letošní téma bylo "Hudba a já"

   
 

   
      Fiacco - unaveně                  Tremendo - hrozivě              Amoroso - zamilovaně          

 

Pro tyto účely jsem si udělala výtah z Italského hudebního názvosloví a vypsala pouze výrazy vyjadřující emoce. Tady to máte! (formát .doc)