Prostorové obrázky 

   
  Materiál a pomůcky:
barevné čtvrtky

alobal
lepidlo Herkules + štětec
permanentní fixy
tužka

nůžky

Provedení:
- vybrat si čtvrtku tmavší syté barvy, rozmyslet si, jaký objekt budete z alobalu modelovat
- obrázek si můžete jednoduše načrtnout tužkou přímo na čtvrtku
- nejdříve vymodelovat a přilepit všechny vystouplé plochy - kus alobalu zmačkat a prsty z něj vymodelovat potřebný tvar, přilepit na čtvrtku
- vzít větší kus alobalu, položit ho na čtvrtku a opatrně přitlačovat kolem vystouplých ploch, aby věrně kopíroval všechny tvary
- tužkou lehce na alobal nakreslit celkový obrys objektu, podle něj přebytečný alobal po stranách odstřihnout

- na tento základ pak můžete ještě nalepovat další doplňky (např. prameny vlasů ze spirál)

Práce s alobalem je velmi zajímavá a příjemná, proto zde tento projekt uvádím, přestože výsledek není příliš dokonalý. Alobal je i při značné opatrnosti hodně zmačkaný a veškeré výstupky a prohlubně tak zaniknou. Už ze vzdálenosti několika desítek centimetrů vidíte pouze kus zmačkaného beztvarého alobalu. Uspokojivějšího výsledku jsem dosáhla právě výše popsanou metodou, kdy jsem nejdřív udělala zmačkané "vycpávky" a ty pak překryla jedním kusem alobalu (původně jsem na podkladovou vrstvu lepila další). Plasticitu jsem závěrem ještě podpořila vybarvením vhloubených ploch permanentní fixou. No vyzkoušejte a uvidíte ...