Výtvarné licitace 

   
  Materiál a pomůcky:
kancelářské papíry
pastelky, voskovky

stopky

Příprava:
- vymyslet slova, která děti budou muset namalovat, začít od jednodušších (zvířata, věci), pokračovat složitějšími (bouře, láska)

Provedení:
- děti se rozdělí do skupin, každá vyšle jednoho zástupce (děti by se měly pravidelně střídat)
- nezávislý dospělý všem pošeptá nebo ukáže napsané slovo, které děti mají za úkol co nejrychleji namalovat tak, aby to ostatní z jeho skupiny poznali
- každý zástupce zváží svoje schopnosti a s ostatními vybranými zástupci začnou licitovat, tj. předhánět se, kdo z nich zvládne dané slovo nakreslit za kratší čas, je dobré zadat napevno nejdelší možný limit (třeba minutu a půl), aby děti nezačaly licitovat na 30 minutách
- ten, kdo si vylicitovat nejkratší čas, začne malovat, ostatní děti hádají, pozor - hádají všichni, i ostatní skupiny
- pokud se podaří skupině, ke které patří vítězný licitátor, uhodnout správné slovo, dostává bod, pokud uhodne někdo z jiný, dostává bod jeho skupina, pokud v daném čase neuhodne nikdo, nedostává bod nikdo

- pokud je dětí a skupin více, je dobré kreslit na tabuli, aby všichni dobře viděli
- děti by měly do hry zapojovat i taktiku, měly by přijít na způsob, jak namalovat obrázek, aby to uhodla jejich skupina a ne ostatní