Namaluj, co je na lístečku 

   
  Materiál a pomůcky:
papír v roli nebo velký formát papíru
pastelky, voskovky, progresky
nůžky


Příprava:
- na malé papírky napsat různá podstatná jména, lepší je, když spolu vůbec nijak tematicky nesouvisí

Provedení:
- první dítě si vylosuje lísteček a začne malovat to, co je na něm napsané
- další si také vylosuje lísteček, musí opět namalovat to, co je na papírku, ale tak, aby to na předchozí obrázek navazovalo (např. první vylosuje slovo "pes" a nakreslí jakéhokoliv psa, druhý vylosuje slovo "chobotnice" a namaluje před psa rybník a z něj chapadlo, které se omotává kolem psí nohy)
- takto postupně losují všichni a snaží se zakomponovat do obrázku svojí kresbu tak, aby tvořila s ostatními logický celek
- děti nemusí pokaždé čekat, až se domaluje předchozí obrázek, stačí se domluvit, co kdo kam namaluje a může se hned losovat další papírek
- na závěr se po dohodě všech zúčastněných může domalovat pozadí, popřípadě další detaily, které pomůžou obrázky ještě lépe provázat 

- výborné cvičení na týmovou spolupráci