Veselá abeceda 

   
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka
tužka

kancelářské papíry
pastelky
 
 

Zadání:
Vzpomeňte si, jak jste se v první třídě ve škole učili písmenka abecedy. Neučily by se vám lépe, kdybyste ke každému písmenku měly krásný, barevný obrázek? My si tady dnes vyrobíme vlastní veselou abecedu. Každý z vás si vybere jedno písmeno, na papír si sepíše seznam všech možných slov, které začínají tímto písmenem. Z těchto slov pak zkusí sestavit větu a k ní pak namalovat na čtvrtku ilustraci. Do obrázku se pak pokuste zapracovat co nejvíce dalších slov z vašeho seznamu. Výrazným prvkem by mělo být samotné písmeno, které se pokuste nějak zajímavě výtvarně ztvárnit, ne jenom napsat.

Provedení:
- vybrat si jedno písmeno, pokud možno jiné než ostatní
- na kus papíru sepsat všechna slova, která začínají na dané písmeno (malé děti, které ještě neumějí dobře psát, si vyrábějí seznam kreslený) 
- sestavit ze slov co nejdelší a nejzajímavější větu, občas musíte použít předložku nebo spojku, která nemá správné počáteční písmeno, ale zkuste vymyslet takovou větu, která obsahuje správných slov co možná nejvíc, vzniknou vám většinou legrační a obsahově "plodné" věty typu "Tenký tulák trpělivě tloukl tlustého tygra a tučná tygřice se tomu tlemila."
- tuto větu napsat ne příliš výrazným písmem na spodní okraj čtvrtky, nad ní nakreslit ilustraci
- do obrázku vhodně zakomponovat samotné písmeno, mělo by být výrazné a zajímavě a neobvykle ztvárněné (čemu se písmenko podobá?)
- obrázek doplnit dalšími slovy, které začínají na dané písmeno, aby byla čtvrtka co nejvíce zaplněná

- užitečné cvičení, zjistila jsem, že děti mají téměř nulovou aktivní slovní zásobu