Studené a teplé barvy 

   
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka
pastelky

tužka
pravítko

Provedení:
Eliška (5 let)- seznámit děti s teorií barev - rozdělení barev na teplé a studené
- na čtvrtku lehce tužkou nakreslit jednoduchý motiv
- po celé čtvrtce udělat od ruky čáry, nemusí být vůbec rovné, ani pruhy nemusí být stejně široké, můžete zkusit i šikmé čáry či vlnovky 
- všechny vzniklé polygony vybarvit a to tak, aby nakreslený motiv byl pouze v teplých barvách a pozadí ve studených (nebo obráceně), sousední polygony by neměly být vybarveny stejnou barvou

- nakonec můžete plochy na pozadí vyvzorkovat jednoduchými motivy

- varianta pro starší: plochu čtvrtky rozdělit podle pravítka na čtverečky (cca 2,5 cm), pro vybarvení platí stejná pravidla jako v předchozím případě, do čtverečků na pozadí opět můžete nakreslit jednoduché vzory