Čaj o páté 

   
 

od Hanky (fidibus@volny.cz)

 
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka
tempery
štětce + kelímek s vodou

lepidlo
papírové obaly od různých druhů čaje  

Provedení:
- z různých obalů od čaje si vybrat takový, který se mi bude nejvíce líbit
- podle toho namalovat konvici s čajem, popř. i šálek s čajem, z obrázku by mělo být patrné, o jaký druh čaje jde (např. ovocný čaj - ovoce na pozadí, čínský čaj - čínské znaky ...)
- dát uschnout
- na hotový obrázek přilepit pytlík od čaje

Další ukázky: