Obrázky z rovnoběžných čar 

   
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka
černý fix různé síly

tužka
pravítko
 

Provedení:
- tužkou načrtnout ne příliš složitý obrázek
- obrysové čáry obtáhnut silnějším fixem
- všechny plochy vyplnit podle pravítka rovnoběžnými čarami (vzdálenosti odhadujte od oka), sousedící plochy musí mít odlišný rozestup čar, aby byly vzájemně dostatečně kontrastní
- celý obrázek pak vystínovat - mezi čáry vložit další, kratší, jenom do míst stínu, čím je stín hlubší, tím jsou čáry hustší, obrázek se stane plastičtějším

- linie nemusí být pouze vodorovné, můžete vyzkoušet i svislé či šikmé
- pokud vlastníte technická rýsovací pera různých tlouštěk, použijte je, čáry jsou sytější a ostřejší