Čínské znaky 

   
 

od Hanky (fidibus@volny.cz)

 
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka A3
černá tuš
anilinky

kelímek s vodou, štětec

ukázky čínského písma, přepisy jmen dětí do čínských znaků


Provedení:
- dopředu si přichystat přepisy jmen dětí do čínských znaků, na stránkách http://www.cinske-znaky.cz/cinska-jmena najdete překladač jmen, stačí zadat jméno a automat vyplivne znaky pro slabiky, které se zvukově nejvíce  podobají českým slabikám jména
- každé dítě dostane papír se svými znaky + výklad znaků (čínské znaky nezastupují hlásky jako česká abeceda ale slabiky, kromě toho většina znaků má ještě vlastní význam, např. "had, sličný, jezdit na koni atd. 
- každý se pokusí z významu znaků poskládat smysluplný český překlad svého jména (např. velebím velký černý list)
- přes celou plochu čtvrtky překreslit štětcem a tuší co nejvěrněji první znak svého jména, dát uschnout
- domalovat anilinkami pozadí - buď použít svoje oblíbené barvy, nebo na pozadí použít některý z významů prvního znaku nebo celého jména

- na konci hodiny můžete udělat prezentaci všech děl: Jmenuji se ..., v čínském překladu to znamená ..., toto je můj obrázek

Další ukázky:

     

Podklady pro přípravu:
www.cinstina.cz - zde se dočtete mnoho zajímavostí jak o čínském písmu, tak o jménech a jejich překladu do čínštiny