Zvětšený detail - kresba tužkou

   
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka A4
tužky různé tvrdosti
různé drobné předměty (staré klíče, ulity, šachové figurky, ořechy ...)Provedení:
- rozdat každému jeden předmět, je lepší vybírat předměty, které mají zajímavý povrch (škrábance, vrypy, špína)
- úkolem je nakreslit tento předmět v nadživotní velikosti, přes celou čtvrtku
- nejdřív vystihnout co nejpřesněji tvar, pak vystínovat různě tvrdými tužkami, zaměřit se na všechny detaily
- velice dobré cvičení na kresbu tužkou, kreslit cokoli v nadživotní velikosti je velmi obtížné, zvětšené plochy působí prázdně, aby tomu tak nebylo, je potřeba všímat si všech podrobností (odřenin, smítek)