Možnosti dialogu 

   
  Nekonečný dialogMateriál a pomůcky:
bílá čtvrtka A3
měkká tužka

fixy

film J. Švankmajera "Možnosti dialogu"

 

Provedení:
- objasnit pojem "dialog" a jeho různé formy
- pro zajímavost pustit film "Možnosti dialogu", rozebrat uvedené druhy dialogu a hlavně jejich výtvarné ztvárnění
- připomenout proporce hlavy z profilu
- rozmyslet si, jaký dialog budu kreslit - mezi kým (dva muži, žena a muž, dospělý a dítě...), náladu (vzteklý, vyčerpávající, nechápavý, milostný, žárlivý)
- na kraje čtvrtky nakreslit obyčejnou tužkou 2 hlavy z profilu, vybarvit je a vystínovat (vše jen tužkou)
- barevnými fixami zakreslit linie dialogu mezi hlavami - rozmyslet jaké barvy podle nálady použiji, jaké linie (např. agresivní projevy = lomené čáry s ostrými špičkami, kontrastní barvy), zajímavější je, když má každá hlava jiný postoj k problému (např. milostný dialog - jedna hlava touží, druhá odmítá)
- dopsat do výkresu, o jaký dialog se jedná, nad každou hlavu můžete vymyslet ikonku, která objasní náladu každé z hlav

Další ukázky:

Vášnivý dialog