Kubistické hudební nástroje 

   
  Materiál a pomůcky:
světlá čtvrtka A3
černý uhel
ukázky prací kubistů (G. Braque, P. Piccaso, J. Čapek, B. Kubišta...)
 

Provedení:
- představit žákům kubismus, předvést ukázky autorů
- lehce uhlem načrtnout přes celou čtvrku vybraný hudební nástroj
- celou plochu čtvrtky rozdělit čarami na množství polygonů
- obtáhnout hlavní čáry nástroje
- vzniklé plošky jednu po druhé vystínovat tak, aby na čarách vznikly co největší kontrasty (jeden polygon vystínuji z tmavého do světlého, sousední ze světlé do tmavé), vždy to nevyjde, ale pokuste se dodržet toto pravidlo, vznikne vám krásný kontrastní obrázek
- pěkné cvičení na stínování a seznámení s uhlem

   
  Další ukázky: