Osobní kaleidoskop 

   
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka
pastelky

pravítko 
 

 

Provedení:
- čtvrtku rozdělit svislou a vodorovnou čarou na čtvrtiny, narýsovat úhlopříčky - vznikne síť paprsků protínajících se uprostřed čtvrtky, které plochu rozdělují na osm dílů
- vybrat osm slov, která označují to, co je pro vás v životě nejdůležitější, do každého pole napište jedno z těchto slov tak, aby se písmena dotýkala nahoře i dole vymezujících čar (písmena se budou směrem od středu zvětšovat)
- vzniknou uzavřené polygony, které podle libosti vybarvěte
- pokuste se vybarvit vše tak, aby sousední plochy neměly stejnou barvu
- vybarvované plochy nemusí mít kompaktní barvu, můžete je i vystínovat