Zasněná krajina - akvarel

 

 

  Materiál a pomůcky:
akvarelový papír (stačí i obyčejná čtvrtka)
vodovky
štětce

kelímek s vodou
špejle nebo tenký štěteček

ukázky akvarelu

Provedení:
- seznámit děti s technikou akvarelu a zapouštění barev, ukázat několik akvarelů krajiny, které jsou zamžené a vypadají trochu jako ve snu
- každý si rozmyslí svojí snovou krajinu - bude denní nebo noční, budou tam domy nebo jenom stromy, hory atd. 
- naťuknout trochu teorii barev a vysvětlit, že některé barvy působí teplým dojmem, některé studeným, každý si pak vybere pro svoji krajinu pouze dvě barvy tak, aby vhodně podporovaly náladu krajiny 
- celou čtvrtku hodně navlhčit mokrým štětcem, pro tuto práci se lépe hodí přímo akvarelový papír, barvy se více rozpíjejí než na obyčejné čtvrtce
- namíchat sytější barvu oblohy a silným štětcem pomalovat kus čtvrtky u horního okraje přes celou šířku obrázku, namíchat druhou barvu země a opět pomalovat kus obrázku u spodního okraje, barvy se do sebe začnou vpíjet a vytvářet zajímavé šmouhy
- pak do mokrého podkladu ještě odkápnout pár kapek barvy na místa, kde budou stromy, domy, slunce, měsíc... a nechat je také rozpít
- dát obrázek uschnout, pokud je opravdu hodně navlhčený, může to trvat i delší dobu
- do zcela proschlého podkladu pak dokreslíme špejlí nebo tenkým štětečkem detaily (kmeny a větve stromů, obrysy domů, lodě na moři, slunce, měsíc, hvězdy ...)

- tyto jednoduché akvarely (jestli se tomu tak vůbec dá říct) jsou velmi efektní a zvládne je opravdu úplně každý

 

  

  Podklady pro přípravu

Stránky o akvarelu
http://www.hobby-info.cz/art.php?id=akvarel