Studium čar 

   
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka
černý fix různé síly

tužka

ukázky obrázků kreslených různými typy čar

 

Zadání úkolu:
Čára má mnoho podob - může být rovná, vlnitá, lomená, stočená do spirály, tenká, tlustá ... Každá působí na člověka trochu jiným dojmem. Jaký pocit ve vás vyvolává tento obrázek plný vlnitých čar, zaoblených tvarů a spirál? A jaký pocit máte z tohoto obrázku, kde jsou samé lomené a zubaté čáry a samé špičky? Zkuste si namalovat obrázek, kde použijete pouze čáry - i místo ploch (šrafování, vzorkování, ornamenty, různé tloušťky a hustota čar).

Provedení:
- vymyslet co nejvíc typů čar, udělat si malou galerii linií
- tužkou načrtnout obrázek
- obrysové čáry obtáhnut silnějším fixem
- všechny plochy vyplnit dalšími čarami
- větší plastičnosti a kontrastu docílíte tím, že u sousedících ploch využijete jiný směr šrafování nebo jiný typ čáry