Měsíc, kdy jsem se narodil 

   
 

Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka
temperové barvy
štětec
kelímek s vodou 
 

Zadání úkolu:
Ke každé části roku patří nějaké svátky (Vánoce, Velikonoce), události (prázdniny, začátek školního roku), aktivity (pouštění draků, sbírání hub, sáňkování), v každém ročním období vypadá příroda úplně jinak. Dokonce každý měsíc má svoje charakteristiky. Dokázali byste popsat, jak vypadá třeba takový březen? Co se děje v březnu, jaké je počasí, jak vypadá příroda? A dokázali byste říci, jaké má březen barvy? Teď si každý promyslete, jak vypadá měsíc, kdy jste se narodili. Nikomu neříkejte, o který měsíc jde. Zkuste ho namalovat na čtvrtku, ostatní se pak pokusí uhádnout, který měsíc jste se snažili vystihnout. 

Provedení:
- povídat si s dětmi o jednotlivých měsících v roce, co se kdy děje, jak vypadá příroda, jaké barvy by každému měsíci přiřadili
- každý se pokusí znázornit měsíc svého narození
- po skončení práce každý předvede své dílo a ostatní hádají, o který měsíc jde

- většina dětí nakreslí konkrétní výjev z daného období, zkuste tento úkol zadat ještě jednou jako abstraktní malbu - zkusit pomocí barev a tvarů vystihnout vlastní dojem a postoj k tomuto měsíci, zdůrazněte význam barev