Městečko na dlani - naivní umění 

   
  Klik pro zoomMateriál a pomůcky:
bílá čtvrtka A4
pastelky
tenký černý fix


Zadání úkolu:
Představte si město, kde by se vám hezky žilo. Bude to malé městečko s mnoha barevnými vilkami a domky se zahradou, nebo velké město s paneláky? Bude mít historické centrum, náměstí s obchody a kavárnami, kašnu, kostel, hrad, zámek, park s jezírkem? Myslete i na obslužnost v obci - dostatek silnic, železnice + nádraží, přístav, obchody, škola, knihovna, dětské hřiště, sportovní areál, parkoviště ... Pokud už máte zcela jasnou představu o svém městě, nakreslete ho na papír. Ale pozor! Budete mít vymezený velice zvláštní prostor na vaši práci a to obrys vašich rukou. Vyzkoušejte všechny možné polohy rukou a vyberte tu, která bude pro kresbu vašeho města co nejvýhodnější. Nezatěžujte se perspektivou, nechte se unést "deformovanou" pracovní plochou a využijte křivek rukou.

Provedení:
- nejdřív si pořádně promyslet, jak bude město vypadat
- vyzkoušet různé polohy rukou na papíře - prsty u sebe, od sebe, různé otočení rukou, vzájemná poloha
- obkreslit obrys rukou ve vybrané poloze, začít kreslit jednotlivé části města
- pokud máte na práci dost času, je samozřejmě lepší předkreslit si alespoň základní rozvržení výkresu tužkou
- vybarvit pastelkami, barvy nemusí odpovídat realitě
- další možnost je obtáhnout obrysy tenkým černým fixem a pak kolorovat pastelkami

   
  Podklady pro přípravu

Naivní umění
Umění "neškolených" malířů. Volně vzniklo z lidového umění. Jde spíš o intuitivní malování s perspektivními nepřesnostmi, s anatomickými a pohybovými deformacemi. Důraz je kladen více na maličkosti než na celkovou koncepci, myšlenka má přednost před vizuálním vjemem. Náměty z každodenního života, vzpomínky, snové představy. Obrazy jsou většinou oproštěné od agrese, mají svoje kouzlo a poezii.

Ukázky obrazů naivních malířů:
Henri Rousseau - pár slov o autorovi, ukázky prací (v angličtině

Helen Elliott - steliér welšské malířky, hezké obrázky domečků (v angličtině)
ukázky současného naivního malířství