Monochromatický motýl 

   
 

od Hanky (fidibus@volny.cz)

 
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka A3
fixy
vodovky nebo anilinky

kelímek s vodou, štětec

fotky různých motýlů


Provedení:
- podívat se na fotografie motýlů, prozkoumat, jaké mají tělo, hlavu, kolik a jaká mají křídla
- vybrat fixu jedné barvy, nakreslit obrys motýla přes celou čtvrtku 
- celou plochu křídel vyvzorkovat, používat stále jenom jednu fixu
- vybarvit pozadí vodovkami nebo anilinkami, použít stejnou barvu jako měla fixa, aby pozadí nebylo jednotvárné, můžete je udělat flekaté nebo použít barvu různé sytosti, popřípadě sladit více odstínů jedné barvy

Další ukázky: