Podzimní ruce 

   
 

od Hanky (fidibus@volny.cz)

 
  podzimní stromy z rukouMateriál a pomůcky:
bílá čtvrtka
fixy, pastelky
Provedení:
- probrat s dětmi různé tvary stromů + podzimní barvy
- sestavit z obrysů rukou tvar stromu nebo více stromů
- plochy rukou celé vyvzorkovat, použít pouze podzimní barvy

Další ukázky:

podzimní stromy z rukou 2