Vzpomínky na prázdniny 

   
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka A3
bílé čtvrtky nebo papíry A4
lepidlo na papír

prašné křídy
černý fix
nůžky
lak na vlasy


Zadání úkolu:

Jistě máte z prázdnin plno krásných zážitků. Co se vám líbilo nejvíc? Zkusíme si z vašich vzpomínek sestavit obrázek. Podklad zaplňte barvami, které podle vás nejlépe charakterizují letošní léto. Pak z bílého papíru vystřihněte tvary, které se hodí k podkladu a na každý z nich nakreslete jednu vzpomínku z prázdnin. Někomu se může zdát, že letos kvetlo na lukách víc kytek než jindy, pomaluje podklad pestrými barvami květin a své zážitky nakreslí do bílých motýlků. Někdo má své nejkrásnější vzpomínky spojené s dovolenou u moře, proto nabarví celou plochu barvami moře a na ni nalepí vystřižené rybičky. 

Provedení:
- povídat si s dětmi o tom, jak trávily letní prázdniny a jaké zážitky se jim líbily nejvíc
- každý zkusí promyslet, jakými barvami by charakterizoval "svoje" léto 
- pokrýt celou plochu čtvrtky A3 barvami, nezáleží na tom, zda namalujete konkrétní objekty nebo jen geometrické tvary, či prolínající se barevné skvrny, přestříkat lakem na vlasy, aby barvy nešpinily
- na bílý papír nebo čtvrtku nakreslit obrys objektu, který nějak souvisí s nejkrásnějšími vzpomínkami (květiny, ryby, houby, stany...), počet a velikosti objektů si každý volí sám 
- dovnitř nakreslit černým fixem svůj zážitek, popřípadě jednou barvou obrázky lehce vystínovat
- přilepit na podklad

   
  Další ukázky:

Martin (12 let)