Protiklady 

 

 

  Materiál a pomůcky:
2 světlé kachličky

kontury a barvy na sklo
tužka
kancelářské papíry
štětce

 

 

 

Zadání úkolu:
Víte, co jsou to protiklady? Slova s naprosto opačným významem, například velký-malý, tlustý-hubený, veselý-smutný. Dnešním úkolem pro vás je nakreslit dva naprosto odlišné obrázky, které budou vyjadřovat dvě takto protikladná slova. Obrázky by se měly lišit pokud možno i použitými barvami a tvary.

Provedení:
- nejdříve s dětmi vymýšlet různá opozita, která jdou dobře nakreslit
- každý si vybere jednu dvojici slov a na papír si načrtne návrhy, jak tato slova lze co nejlépe ztvárnit  
- nejlepší návrh překreslit tužkou na čistý světlý kachlík, obrysy obtáhnout konturou na sklo, nechat zaschnout
- vybarvit obrázek barvami na sklo

- vznikne krásný diptych třeba jako závěsný obrázek na zeď