Protisk 

   
 

od Veroniky

 
  Materiál a pomůcky:
2 bílé čtvrtky
tempery
štětec+kelímek na vodu

tužka
ukázky různých staveb

 

 

 


Provedení:
- ukázat dětem různé typy staveb, různé styly, zajímavá architektonická řešení budov
- na první čtvrtku nanést hustou temperu (téměř bez vody), jednou barvou pokrýt celý výkres 

- na ještě mokrý výkres zlehka položit druhý výkres, na něj tužkou tlakem kreslit stavbu (pozor na otisk ruky a dlaně!) 
- pak vrchní výkres sejmout a protisk je hotový

Další ukázky: