Půlportrét

   
  Martin (12 let)Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka A4
tužky různé tvrdosti
guma

lepidlo na papír
¨nůžky
digitální fotoaparát
počítač s tiskárnou
 

 

Provedení:
- každému žákovi pořiďte vlastní fotografii nejlépe proti světlému pozadí
- vyfotografovaný portrét pak přeneste do počítače, pokud zvládáte obsluhu některého fotoeditoru, vyřízněte z portrétu pouze polovinu (lepší je nechat levou stranu, abyste si při kreslení fotografii nezakrývali rukou), obrázek vytiskněte černobíle na tiskárně, pokud neumíte fotografii v počítači upravit, vytiskněte si ji celou a pak ji přestřihněte napůl (budete mít pouze větší spotřebu toneru v tiskárně)
- vytištěný obrázek vystřihněte a nalepte na bílou čtvrtku
- dokreslete tužkou druhou polovinu portrétu, snažte se, aby přechod mezi fotografií a kresbou byl co nejméně nápadný

- výborné cvičení, po stručném výkladu techniky kreslení tužkou tento úkol (hlavně díky zrcadlení) dobře zvládají i šestileté děti, které doposud používaly tužku výhradně ke kreslení kontur

Další ukázky (už dospělých žáků):