Bludiště nohou - Quo vadis, domine?

   
 

Materiál a pomůcky:
velká role papíru nebo velký balící papír

voskovky
 


 

Provedení:
- povídat si s dětmi o významech citátu "Quo vadis, domine?", seznámit je s legendou o sv. Petru
- na zem rozbalit velký formát papíru, každý si na různá místa papíru (ne hned vedle sebe) obkreslí svoje chodidla
- voskovkami pak oba obrysy vybarvit tak, aby bylo poznat, že patří k sobě - nemusí být ale obě výplně zcela stejné, mohou mít podobný vzor ale jiné barvy, nebo jenom nějaký společný prvek, čím budou stopy ve dvojici odlišnější, tím těžší bude rozluštění bludiště  
- když je celý papír chaoticky pokrytý barevnými stopami, každý propojí svojí dvojici stop čarou - vymyslete co nejzajímavější a nejrozmanitější čáry, pokud možno každou jinou (čárkovanou, tečkovanou, přeškrtanou, vlnitou, lomenou, z šipek, kytiček, trojúhelníků ...) a dotvořte tak celou kompozici

- k vybarvení ploch také můžete použít vodovky, pokud vzory nakreslíte světlou voskovkou a pak zbylou plochu chodidla přetřete tmavší vodovkou (nebo ještě lépe zapustíte do sebe víc barev), vzniknou velmi efektní výplně
 

Podklady pro přípravu

Legenda o sv. Petrovi
Sv. Petr je v době krutého pronásledování křesťanů přesvědčen svými stoupenci, aby odešel z Říma. Ale když chtěl vyjít z městské brány, spatřil Ježíše Krista, jak mu jde vstříc. Petr se ho překvapeně zeptal: "Quo vadis, domine?" (Kam kráčíš, pane?) A Kristus odpověděl: "Do Říma, když ty opouštíš můj lid, abych se dal podruhé ukřižovat." Petr se zastyděl a vrátil se zpět do města, kde byl brzy zajat a ukřižován. Nechal se však ukřižovat hlavou dolů, protože prý není hoden Krista.