Mozaika z obrysů rukou

   
  Jemné ruceMateriál a pomůcky:
bílá čtvrtka A4
tužka
pastelky, progressa, fixy, voskovky

černý fix


Provedení:
- na čtvrtku obkreslit různě přes sebe ruce
- vybrat si několik barev (nejlépe 3-4) a vzniklé polygony vybarvit tak, aby vedle sebe nezůstaly dvě plochy stejné barvy
- dopředu vymyslet, jaké ruce budu dělat a podle toho vybírat barvy (ruce teplé, studené, zlé, milé, těžší varianty - pracovité, nešikovné, zlodějské, zmatené, nesmělé)
- plochy nemusíte pouze vybarvovat, pokud to bude odpovídat vašemu záměru, můžete některé polygony vyšrafovat a vyvzorkovat
- obrysy lze zvýraznit černou fixou