Vyškrabované voskovky 

   
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka nebo kus kartonu
voskovky
ostrý předmět na vyškrabování (hrot kružítka, kancelářská sponka, hřebík ...)

 Provedení:
- celou plochu čtvrtky zaplnit silnou vrstvou voskovek světlejších odstínů, mezi čarami nesmí zůstávat mezery, můžete malovat pravidelné i zcela nepravidelné vzory (pruhy, obdélníky, vlnovky, nepravidelné polygony ...)
- celou plochu přemalovat tmavou voskovkou, aby původní podklad co nejméně prosvítal, je to trochu náročné, protože voskovky nezanechávají sytou plnou stopu, ale s trochou trpělivosti se to nakonec podaří
- ostrým předmětem krátkými rychlými tahy vyrýt do černé plochy obrázek

- vyrývejte kromě linií také celé plochy, pokud chcete vytvořit opravdu pěkný kontrastní obrázek, raději si ho předem pečlivě rozvrhněte bokem na kus papíru
- výsledek není tak dokonalý jako při rytí do tuše, ale je to myslím docela vhodná alternativa pro malé děti, kterým se bojíte dát do ruky tuš, nezanedbatelnou výhodou také je, že nemusíte čekat, až tuš zaschne