Symbolický portrét

 

 

  Lucka (9 let)Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka A3
kancelářské papíry
tužky

pastelky
fixy
suché, mastné křídy ...


Zadání úkolu:

Dnes si namalujeme portrét. Víte, co to je? Víte, jaké jsou proporce lidské hlavy? My ale budeme malovat trochu zvláštní portrét. Nemusíte si vůbec dělat starosti, že váš obrázek není podobný dané osobě. My si totiž namalujeme symbolický portrét - některé části hlavy nahradíme různými předměty a objekty, které má daná osoba ráda nebo nerada. Nebudeme se příliš snažit zachytit vnější podobu daného člověka, ale pokusíme se vystihnout některé jeho povahové vlastnosti, zdůraznit, co má rád, popřípadě znázornit i to, co má nerad.

Provedení:
- vysvětlit, co je portrét, ve stručnosti popsat základní proporce lidské hlavy
- ujasnit si, koho budu malovat a sepsat si na papír, co má daná osoba ráda nebo nerada
- vyzkoušet si různé způsoby, jak dané osobě namalovat oči, nos, vlasy ... (příklad - maminka ráda vaří - oči:talíř, jablko, nos: vařečka, naběračka, hruška, vlasy: špagety)
- ztvárnit portrét na bílou čtvrtku, každý si může vybrat, jestli bude kreslit raději pastelkami nebo fixami, voskovkami nebo jinou technikou