Život brouka - temperová batika 

   
 

Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka (čím tvrdší tím lépe)
tužka
suché křídy

temperové barvy
štětec
kelímek s vodou
guma
černá tuš
obrázky různých brouků

Provedení:
- povídat si s dětmi o broucích, jaké mají tvary a barvy, ukázat je na obrázku
- každý si načrtne jemně tužkou svého brouka přes celou čtvrtku, čáry obtáhne křídou
- plochy vybarvit silnou vrstvou husté temperové barvy (kromě černé), pečlivě se vyhýbat obrysovým čarám, tempera se nesmí dostat přes křídu!
- po zaschnutí tempery opatrně vygumovat křídu pryč
- celý obrázek přetřít černou tuší, nechat chvíli zaschnout (zhruba 15 min, na pohled už je tuš suchá, ale čtvrtka je ještě vlhká)
- pod tekoucí vodou prsty vyplavit tuš pryč, tuš zůstane na místech, kde dřív byla křída, z ploch pomalovaných temperou se odmývá rychleji nebo pomaleji podle toho, jak kde byla proschlá, s tuší se částečně vyplavují i tempery, jakmile jste s obrázkem spokojeni, vyndejte ho z vody a dejte uschnout

- pod vodou pracujte velmi rychle, během chvilky se papír rozmočí a začne se trhat!!!