Tupované obrázky 

   
  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka
silný bílý karton

nůžky
lepidlo na papír
houbička
temperové barvy (pro malé děti jsou dobré prstové barvy)


Nedávno jsem viděla tyto krásné obrázky na nástěnce v Domě dětí a mládeže. Barva byla evidentně nanesena tiskařským válečkem. Já jsem váleček k dispozici neměla, tak jsem zkusila barvu nanést tupováním houbičkou. Chce to trochu cviku, abyste dosáhli kýženého efektu, ale výsledek stojí za to. Pokud máte možnost, vyzkoušejte si obojí - každý obrázek vypadá trochu jinak. 

Provedení:
- z vystřižených kousků silného kartonu sestavit obrázek, papíry můžete na sebe vrstvit, čím víc bude obrázek členitější, tím pak bude strakatější a zajímavější,  
- papírky nalepit na čtvrtku
- ustřihnout menší kus houbičky, namočit ho do barvy, přebytek barvy otřít o hranu mističky s barvou, po otisku houbičky musí na papíře zůstat drobné tečky a ne jeden velký flek, malé děti raději nenechávejte namáčet houbičku do barvy, dejte jim k nanášení barvy na houbičku štětec
- celý obrázek velmi jemně a opatrně "poťapejte" houbičkou, pokud nebudete tlačit, vzniknou vám kolem každého nalepeného papírku tenké bílé linie a obrázek bude dobře viditelný i z dálky, pokud přitlačíte, vznikne vám souvislá kropenatá plocha a váš sestavený motiv zcela zanikne, u válečku tento problém nehrozí - váleček je tvrdý a neprolamuje se, takže každý výstřižek bude lemovaný bílou plochou   
- pokud vám obrázek přijde málo plastický, namočte houbičku do tmavší barvy a ještě opatrně přejeďte všechny vystouplé plochy, aby více vynikly