Vymyšlené květiny 

 

 

  Joža(6 let)Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka menšího formátu
černý fix tenký i silnější
tužky

kancelářské papíry
atlasy rostlin


Zadání úkolu:

Podívejte se, jak rozmanitý vzhled mají různé druhy květin. Popusťte uzdu své fantazii a zkuste jít dál. Objevte úplně novou, doposud neznámou květinu. Jak bude vypadat? Jakého vzrůstu dosahuje? Co potřebuje k životu? Kde roste? Má nějaké zvláštní schopnosti (např. umí mluvit, zpívat, lítat, přemisťovat se ...)? Nejdřív si své nápady načrtněte tužkou na papír a z nich pak sestavte konečnou podobu vaší rostliny. Pak jí překreslete na čtvrtku. Máte však k dispozici pouze černý fix. Jakým způsobem můžete stínovat? (šrafování, tečkování, použití různé tloušťky fixu...) Zkuste plochy obrázku co nejvíc vyplnit, aby byl co nejvýraznější (vzory, ornamenty, černě vybarvené plochy...). Nakonec k obrázku přidejte na zvláštním papíru text s charakteristikou vaší právě objevené rostliny.

Provedení:
- nejdříve si s dětmi povídáme o rostlinách, ukázat různé druhy květů a listů
- každý si na papíry tužkou načrtne několik návrhů, ten nejlepší pak překreslí na čtvrtku
- kresbu pak co nejlíp zpracuje černým fixem
- napsat stručnou charakteristiku rostliny, menším dětem pomoci řadou předem připravených otázek (viz zadání úkolu), na které děti odpovídají

- toto velice zábavné a užitečné cvičení na všestranné využití čáry vzniklo jako znouzecnost - rozhodli jsme se s dětmi vytvořit ke konci roku kalendář, vzhledem k našim finančním možnostem se dalo celé dílo namnožit pouze na černobílé kopírce, kresby černou tuší nedopadnou většinou příliš dobře, a tak byl černý fix vpodstatě jediným řešením

   
  Další ukázky:

Eliška(6let)   Matěj(11 let)   Joža(6 let)