Návrh známky

   
  Materiál a pomůcky:
bílé čtvrtky A4
pastelky, progressa, fixy, tempery

nůžky
tužky
ukázky známek


Zadání:

Nové známky se vydávají k různým slavnostním příležitostem. Představte si, že vaše obec slaví významné výročí a rozhodla se vydat svojí známku. Jak by ale měla vypadat? Co by mělo vaši obec na známce  reprezentovat?

Provedení:
- ukázat dětem různé známky, povídat si o tom, jaké náměty se na známkách objevují, debatovat o tom, co je v obci významného a co by obec co nejlépe charakterizovalo
- udělat si na papír pár návrhů, ten nejlepší pak zpracovat
- známka by měla zaujmout i svým výtvarným zpracováním
- nezapomeňte na známce uvést cenu a nakonec udělat po obvodu zoubky

Další ukázky:

Joža (5 let)