Čertí hlavy 

   
  Materiál a pomůcky:
červená a černá čtvrtka A3
světlé pastelky (progressa)

nůžky
lepidlo na papír
řezáček, podložka

 


Provedení:
- na černou čtvrtku načrtnout světlou pastelkou hlavu čerta, rozmyslet si dobře, zda bude umístěna na šířku formátu nebo na výšku, promyslet, které plochy zůstanou černé a které budou červené, pokusit se co nejvíce hlavu prostříhat, aby byl výsledek co nejzajímavější
- řezáčkem vyříznout vybrané vnitřní plochy (malým dětem pomůže dospělý)
- nůžkami vystřihnout obrys hlavy
- nalepit ji na červenou čtvrtku 
- drobné detaily lze domalovat světlými pastelkami, ale dle mého názoru lépe vypadá pouze červeno-černý čert :-b

Další ukázky:

   Anička (8 let)   Matyáš (4,5 roku)