Kočka z novin 

   
 

od Hanky (fidibus@volny.cz)

 
  Materiál a pomůcky:
barevný papír
staré noviny
černá fixa

lepidlo
nůžky
vlna

Další zábava pro ty nejmenší.

Provedení:
- z novin vytrhat nebo vystřihnout jednotlivé části kočky
- sestavit a nalepit na barevnou čtvrtku
- detaily dokreslit černou fixou

- ke kočičce můžete ještě nalepit klubíčko z kousku vlny

Další ukázky: