Portrét z výstřižků - Giuseppe Arcimboldo 

   
 

Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka
nůžky
lepidlo na papír
reklamní letáky a staré časopisy 
ukázky z díla G. Arcimbolda

 

Provedení:
- seznámit děti s pracemi G. Arcimbolda
- každý si pak zkusí vyhotovit libovolný portrét formou koláže z výstřižků

- konečně budete mít jak zužitkovat reklamní materiály z vašich schránek na poštu

Podklady pro přípravu:

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593)
Italský malíř pozdní renesance a manýrismu.
Narodil se v Miláně. Společně se svým otcem se podílel na výzdobě katedrály v Miláně a Comu (návrhy a provedení tapiserií a oken). V roce 1562 se stal dvorním malířem u císaře Ferdinanda I. ve Vídni a pak v Praze. Kromě běžných portrétů císařské rodiny začíná malovat i svoje vymyšlené fantaskní podobizny, skládající se z květin, zvířat, ovoce, zeleniny a běžných předmětů poskládaných do tvaru hlavy. Po smrti Ferdinanda I. zůstal u dvora a sloužil císaři Maxmiliánovi II., později Rudolfovi II., pro kterého namaloval svá nejlepší díla. V roce 1587 se vrátil zpět do Milána, ale kontakt s císařem nepřerušil, dále pro něj maloval své podobizny.
Během svého života byl nesmírně populární, krátce po smrti se však na něj téměř zapomnělo. Znovuobjeven byl až koncem 19. století surrealisty.   

www.abcgallery.com - životopis a galerie obrazů (v angličtině)
www.art-perfect.de - biografie a pár dalších obrazů (v němčině)