Společné koláže 

 

 

  Materiál a pomůcky:
bílé čtvrtky

nůžky
lepidlo na papír
staré časopisy

 

Provedení:
- trochu zábavnější forma tvoření koláží, děti sedí v kruhu
- každý nalepí na čtvrtku jeden výstřižek z časopisu (první zajímavý objekt, na který narazí)  
- pak předá čtvrtku sousedovi po pravé ruce, ten se pokusí vyhledat v časopisech další obrázek, který by se hodil k předchozímu, vystřihne ho a nalepí, pak pošle čtvrtku dál, zároveň obdrží další papír od souseda vlevo
- takto si děti posílají koláže postupně v kruhu, dokud nejsou všechny hotové