Ryby z PET lahví 

   
  Materiál a pomůcky:
staré PET láhve (nejlépe čiré 2 l)
nůžky

tavící pistole
kancelářská sešívačka
akrylové barvy

štětce
kelímek s vodou
kus nitě nebo vlasce na zavěšení
víčka od PET lahví
tvrdé čtvrtky nebo krabice od potravin
kancelářské papíry
tužky

Provedení:
- na papír si načrtnout, jak bude ryba vypadat, tvar lahve je dost omezující, ale přesto jde vymyslet dost zajímavých tvarů ocasů a ploutví
- nůžkami odstřihnout dno lahve, lahev trochu splácnout a na přední stěně vystřihnout tvar ocasu, popřípadě uzpůsobit tvar těla
- na horním hřbetu propíchnout jehlou díru a provléct kus nitě na zavěšení
- kancelářskou sešívačkou sešít uprostřed ocasu obě stěny lahve k sobě, tím si zajistíme stěny proti posunu a můžeme podle předního dílu obstřihnout ocas a tělo i na zadním díle, budou přesně v zákrytu 
- sešívačkou nastřelit pár svorek i po obvodu ocasu, aby mezi stěnami nezůstávaly díry
- akrylovými barvami rybu nabarvit, pokud nechcete, aby pod nátěrem prosvítal původní podklad, musíte nanést alespoň dvě vrstvy
- tavící pistolí opatrně přilepit oči z plastových uzávěrů
- z kartonu vystřihnout ploutvičky, nabarvit akrylkami, horní hřbetní ploutev udělat dvojitou, spodní část u obou dílů ohnout směrem ven, na vzniklou plochu kápnout trochu lepila a přilepit na hřbet, nit na zavěšení vedeme uvnitř mezi oběma ploutvemi, přilepit ostatní ploutve
- podle dalšího dostupného materiálu rybu dozdobit 

Další ukázky:

Lucka (9 let)   Martin (12 let)