Koláž z přírodnin 

   
  Materiál a pomůcky:
karton ze starých krabic
lepidlo Herkules

štětec
přírodniny (šišky, větvičky, kamínky, tráva, kytky, písek, kůra ...)
 

 

Provedení:
- vyříznout kus kartonu - tvar podle výsledného obrázku, čtverec, kruh nebo přímo tvar objektu, např. ryba, auto ...
- z nasbíraných přírodnin sestavit obrázek
- nalepit lepidlem na podklad

- můžete vytvořit konkrétní obrázek (krajina, dům, kytice ...), nebo využít rozmanitých tvarů a struktur a zaplnit plochu zajímavými vzory