Vánoční jesličky 

 

 

  Materiál a pomůcky:
bílá čtvrtka A3
vánoční balící papír

bílé kancelářské papíry
nůžky

lepidlo na papír
černá a zlatá fixa

 Provedení:
- z tmavšího vánočního balícího papíru vystřihnout pozadí, může mít jakýkoli zajímavý tvar - oblouk, lomený oblouk, tvar domu nebo siluety Betléma 
- na papír tužkou načrtnout postavy Marie, Josefa a Ježíška, dobře rozmyslete, jestli postavy budou sedět nebo stát, jaké budou mít oblečení atd.  
- hlavní linie obtáhnout černou fixou, detaily doplnit zlatou fixou, postavy vystřihnout tak, aby kolem černých obvodových linií zůstal ještě tenký bílý lem    
- rozmyslet další části obrázku - chlív, betlémský hvězda, další postavy, zvířata, andělíčci, různé vánoční symboly atd., vše namalovat na bílý papír černou a zlatou fixou, vystřihnout
- jakmile je sestavený celý obrázek, nalepit všechny části na tmavý podklad